Chứng ho về đêm, đừng chủ quan !

Thời tiết những ngày đầu đông đang có dấu hiệu thay đổi nhiệt độ thất thường,…