Nifedipin, cứu cánh của người nghèo mắc bệnh tăng huyết áp

Nifedipin là một điều trị bệnh tăng huyết áp thuốc nhóm ức chế calci. Trong nhiều…