6 dấu hiệu cảnh báo đột quy sẽ xảy ra trước 30 ngày

Theo thống kê, hơn một nửa số ca đột quỵ xảy ra ngoài bệnh viện, vì…