Gỏi bông súng trắng, món ngon lạ miệng cuối tuần

Có thể nói rằng, người Việt Nam tận dụng tất cả các bộ phận của cây…