Những lý do không ngờ khiến bạn suy giảm trí nhớ

Theo thời gian, não trải qua quá trình lão hóa. Quên do tuổi gắn liền với…