Tăng cường sức khỏe nhờ ngâm chân với nước nóng và muối hột

Đó là một phương pháp được tập hợp nhiều tài liệu, qua một thời gian thực…