[Tư vấn] thực đơn cho bé thấp còi

[Hỏi] Cháu chào cô! Mong cô tư vấn giúp cháu. Bé nhà cháu sinh 8/12/213, là bé trai. Ngày…