Khỏe mạnh với vitamin D

Chỉ có 5-10% vitamin D đến từ nguồn thực phẩm. Số còn lại do cơ thể…